Lời giới thiệu của Giáo Quyền

 LỜI GIỚI THIỆU

của Giáo Quyền Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi vui mừng giới thiệu với toàn thể cộng đồng Dân Chuá Giáo phận bản dịch sách Giáo Hội Thánh Công Giáo. Đức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn văn B́nh đă trao công việc này cho ban Giáo Giáo Phận gồm một số linh mục, nữ tu giaó dân tha thiết với công cuộc huấn giáo. Sau nhiều năm cố gắng, bản dịch đă được hoàn thành, được điều chỉnh theo tài liệu "Corrigenda Concernant le Contenu du Texte (en Francais)" của Toà Thánh năm 1997; nay được chính quyền cho phép xuất bản, chúng tôi cám ơn nhóm phiên dịch đă đáp ứng nguyện vọng tha thiết của ngài.

Xin Chúa chúc lành cho những ai đă góp công góp sức hoàn thành bản dịch, cũng như những ai sẽ sử dụng bản dịch này để đào sâu Giáo Hội Thánh Công Giáo.

Tp HCM ngày 26 tháng 07 năm 1997

Aloisio Phạm văn Nẫm Giám Mục Phụ