Phần I - Đoạn II - Chương 1 - Mục 1 - Tiết 3

Tiết 3 : Đấng Toàn Năng


 
268 (222)  Trong tất cả những thuộc tính của Thiên Chúa, chỉ tính toàn năng được nói đến trong Kinh Tin Kính. Việc tuyên xưng này tầm quan trọng lớn lao đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta tin rằng: Thiên Chúa toàn năng Đấng uy quyền trên vạn vật, Người đă sáng tạo (x. Ga 1, 1; Ga 1, 3), điều khiển làm được mọi sự Thiên Chúa toàn năng Đấng yêu thương, Người Cha chúng ta; Thiên Chúa toàn năng c̣n Đấng huyền nhiệm chỉ nhờ đức tin chúng ta mới nhận ra sự toàn năng của Thiên Chúa khi quyền lực Người "bộc lộ trong sự yếu đuối" (2Cr 12, 9) (x. 1Cr 1, 18).

"Người làm tất cả những Người muốn" (Tv 115, 3)

269 (303)  Thánh Kinh tuyên xưng nhiều lần Thiên Chúa uy quyền trên vạn vật. Người được gọi "Đấng Quyền Năng của Gia-cóp"(St 49, 24; Is 1, 24 tt). "Chúa các đạo binh", "Đấng Mạnh Mẽ, Đấng Oai Hùng" (Tv 24, 8-10). Thiên Chúa toàn năng "trên trời dưới đất" (Tv 135, 6), Người đă tác tạo nên chúng. Không Người không làm được (x. Gr 32, 17; Lc 1, 37); Người sắp đặt công tŕnh theo ư Người (x. Gr 27, 5;); Người Chúa cả trụ, đă thiết lập trật tự cho , trật tự đó luôn luôn quy phục Người. Người làm Chủ lịch sử : hướng dẫn các tâm hồn các biến cố theo ư Ngựi (x. Et 4, 17b; Cn 21, 1; Tb 13, 2). "Quyền năng lớn lao của Ngài luôn phụng sự Ngài, ai thể chống lại sức mạnh cánh tay Ngài?" (Kn 11, 21).

"Ngài thương xót mọi người, Ngài làm được mọi sự" (Kn 11, 23)

270 (2777 1441) Thiên Chúa Cha toàn năng. Chức năng làm Cha quyền năng của Người soi sáng cho nhau. Quả thế, Người biểu dương sự toàn năng của Người Cha qua cung cách Người chăm lo cho những nhu cầu của chúng ta (x. Mt 6, 32), khi nhận chúng ta làm nghĩa tử ("Ta sẽ Cha các ngươi, các người sẽ con trai con gái Ta, Chúa toàn năng phán như vậy" (x. 2Cr 6, 18)); sau hết khi tỏ ḷng khoan dung tận, Người biểu dương quyền năng tới tột đỉnh qua việc Người rộng ḷng thứ tha mọi tội lỗi.

271 Thiên Chúa toàn năng không hề độc đoán : "Nơi Thiên Chúa, quyền năng yếu tính, ư chí trí tuệ, khôn ngoan công b́nh một, cho nên không trong quyền năng của Thiên Chúa không nằm trong ư muốn chí công hay trong trí tuệ khôn ngoan của Người" (Th. -ma Aq. , s. th. 125, 5, ad 1).

Huyền nhiệm về một Thiên Chúa xem ra bất lực

272 309 412 609 648  Đức tin vào Thiên Chúa Cha toàn năng thể bị thử thách do kinh nghiệm về sự dữ đau khổ. Đôi khi Thiên Chúa như vắng mặt không ngăn chặn được sự dữ. Nhưng Chúa Cha đă mặc khải sự toàn năng của Người một cách thật huyền nhiệm khi Con của Người tự hạ sống lại, nhờ đó Người thắng sự dữ . Như vậy, Đức Ki-tô bị đóng đinh "quyền năng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. cái điên rồ của Thiên Chúa c̣n hơn cái khôn ngoan của loài người, cái yếu đuối của Thiên Chúa c̣n hơn cái mạnh mẽ của loài người" (1Cr 1, 24-25). Chính khi Đức Ki-tô sống lại được tôn vinh, Chúa Cha "biểu dương sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực" cho thấy "quyền lực cùng lớn lao Người đă thi thố cho chúng ta các tín hữu" (Ep 1, 19-22).

273 (148)  Chỉ nhờ đức tin, chúng ta mới thể nhập cuộc vào đường lối mầu nhiệm của Thiên Chúa toàn năng. Đức tin này tự hào về những yếu kém của ḿnh, để thu hút quyền năng của Đức Ki-tô (x. 2 Cr 12, 9; Pl 4, 13). Đức Trinh Nữ Ma-ri-a khuôn mẫu tột đỉnh của đức tin ấy, Mẹ đă tin rằng "không Thiên Chúa không làm được"(Lc 1, 37) ca ngợi Chúa : "Đấng Toàn năng đă làm cho tôi những việc kỳ diệu, Danh Người Thánh" (Lc 1, 49).

274 (1814, 1817 2110)  "Không làm cho chúng ta tin tưởng hy vọng vững mạnh cho bằng xác tín : không Thiên Chúa không làm được. Khi trí đón nhận tín điều Thiên Chúa Cha Toàn Năngđầu kinh Tin Kính th́ chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận không chút do dự tất cả những tín điều tiếp theo saulà những điều trọng đại nhất, khó hiểu nhất, cũng như những sự cao siêu nhất vượt trên tất cả những qui luật thông thường của thiên nhiên" (Giáo -ma 1, 2, 13)

TÓM LƯỢC

275  Cùng với ông Gióp, người công chính, chúng ta tuyên xưng : "Tôi biết Ngài uy quyền vạn năng : Ngài thể thực hiện được những Ngài dự tính" (G 42, 2).

276  Trung thành với chứng từ của Thánh Kinh, Hội Thánh thường xuyên dâng lời cầu nguyện lên cùng "Thiên Chúa Toàn Năng Vĩnh Cửu", vững tin rằng : "đối với Thiên Chúa, không không làm được" (St 18, 14; Lc 1, 37; Mt 19, 26).

277  Thiên Chúa biểu dương sự Toàn Năng của Người khi giúp ta bỏ đàng tội lỗi nhờ ân sủng tái lập ta trong t́nh thân với Người : "Lạy Chúa, khi Chúa thương xót thứ tha, chính lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả" (Lời nguyện nhập Lễ CN 26 QN).

278  Nếu không tin Thiên Chúa yêu thương Đấng Toàn năng, th́ làm sao thể tin được Chúa Cha sáng tạo chúng ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta, Chúa Thánh Thần thánh hoá chúng ta?