Mục 3
Điều Răn Thứ Ba


"Ngươi hăy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. C̣n ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào" (Xh 20,8-10) (Đnl 5,12-15).

"Ngày sa-bát được lập ra v́ loài người chứ không phải loài người được dựng nên v́ ngày sa-bát". Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát (Mc 2,27-18).

I. NGÀY SA-BÁT (346-348)

2168  Điều răn thứ ba của Thập Giới nhấn mạnh việc thánh hóa ngày sa-bát. "Ngày thứ bảy là một ngày sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn để dâng cho Đức Chúa" (Xh 31,15).

2169 (2057)  Về ngày Sa-bát, Thánh Kinh gợi cho Dân Chúa tưởng nhớ công tŕnh sáng tạo. "V́ trong sáu ngày, Đức Chúa đă dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Người đă nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đă chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh" (Xh 20,11).

2170  Trong ngày của Đức Chúa, Thánh Kinh c̣n giúp Dân Chúa)tưởng nhớ biến cố giải phóng Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập. "Ngươi hăy nhớ ngươi đă làm nô lệ tại đất Ai Cập và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi. Bởi vậy Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đă truyền cho ngươi cử hành ngày sa-bát" (Đnl 5,15).

2171  Thiên Chúa ban cho Ít-ra-en ngày sa-bát, để họ tuân giữ như một)dấu chỉ giao ước vững bền (x. Xh 31,16). Ngày sa-bát được hiến dâng cho Thiên Chúa, là ngày thánh dành để chúc tụng Thiên Chúa, ca ngợi công tŕnh sáng tạo và những kỳ công Người đă thực hiện để cứu Ít-ra-en.

2172 (2184)  Hành động của Thiên Chúa là mẫu mực cho đời sống con người. "Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đă ngưng các việc và nghỉ ngơi" (Xh 31,17), th́ con người cũng phải "ngưng làm việc" để những người khác, nhất là kẻ nghèo "lấy lại sức" (Xh 23,12). Ngày sa-bát ngắt quăng các công việc hằng ngày và cho tạm nghỉ ngơi. Ngày sa-bát phản kháng khía cạnh nô lệ của công ăn việc làm và thái độ tôn thờ tiền bạc (x. Nh 13,15-22; 2Sbn 36, 21).

2173 (582)  Tin Mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-su bị tố cáo đă phạm luật ngày sa-bát, nhưng chưa bao giờ Người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này (x. Mc 1,21; Ga 9,16).
Người dùng uy quyền đưa ra ư nghĩa đích thực của ngày này: "Ngày sa-bát được lập ra v́ loài người chứ không phải loài người v́ ngày sa-bát" (Mc 2,27). Đức Ki-tô tuyên phán "Ngày sa-bát phải làm điều lành hơn là làm điều dữ, cứu sống hơn là giết chết" (Mc 3,4). Ngày sa-bát là ngày của Đức Chúa giàu ḷng thương xót và là ngày tôn vinh Thiên Chúa (x. Mt 12,5; Ga 7,23). "Con người làm chủ luôn cả ngày sa-bát" (Mc 2,28).

II. NGÀY CỦA CHÚA

Này là ngày Thiên Chúa đă làm, ta hăy reo vui mừng rỡ (Tv 118, 24)

Ngày Phục Sinh: công tŕnh sáng tạo mới

2174 (638 349)  Chúa Giê-su đă sống lại từ trong kẻ chết vào "ngày thứ nhất trong tuần" (x. Mt 28, Mc 16,2, Lc 24,1, Ga 20,1), ngày phục sinh của Đức Ki-tô. V́ là "ngày thứ nhất" nên nhắc đến cuộc sáng tạo đầu tiên; v́ là "ngày thứ tám" liền sau ngày Sa-bát (x. Mc 16,1; Mt 28,1), nên mang ư nghĩa một công tŕnh sáng tạo mới đă được khai mở với biến cố Đức Ki-tô phục sinh. Đối với các Ki-tô hữu, đây là ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ quan trọng nhất trong các lễ, ngày của Đức Chúa, ngày "Chúa nhật":

Tất cả chúng tôi tụ họp nhau, ngày của mặt trời, v́ đó là ngày thứ nhất (liền sau ngày sa-bát Do Thái, mà cũng là ngày thứ nhất) ngày mà Thiên Chúa đưa vật chất ra khỏi tối tăm để tạo dựng vũ trụ, và cũng cùng ngày ấy, Đức Giê-su Ki-tô Đấng cứu độ chúng tôi sống lại từ trong kẻ chết (FT.Justin, Apol 1,67)

Chúa Nhật - ngày sa-bát viên măn

2175 (1166)  Chúa nhật khác hẳn ngày sa-bát và được Ki-tô hữu mừng hằng tuần thay cho ngày sa-bát. Qua cuộc phục sinh của Đức Ki-tô, Chúa nhật hoàn tất ư nghĩa thiêng liêng của ngày sa-bát Do Thái, và báo trước sự an nghỉ đời đời của con người trong Thiên Chúa. Phụng tự theo lề luật chuẩn bị cho mầu nhiệm Đức Ki-tô, và những nghi thức của luật cũ đều qui hướng về Chúa Ki-tô (x. 1Cr 10,11):

"Những ai sống theo luật cũ, nay đạt tới niềm hy vọng mới, họ sẽ không c̣n giữ ngày sa-bát nữa, nhưng giữ ngày của Chúa, v́ trong ngày đó đời sống chúng ta được chúc phúc nhờ Người và nhờ cuộc tử nạn của Người" (T.Inhace d'Antioche, Magn 9,1).

2176  Việc cử hành ngày Chúa nhật tuân theo qui định luân lư tự nhiên đă được ghi khắc trong ḷng con người, "Thờ phượng Thiên Chúa cách hữu h́nh, công khai, và đều đặn, để nhớ đến ơn huệ phổ quát Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại" (T.Tô-ma Aquinô,S th 2-2, 122,4).). Việc cử hành ngày Chúa nhật chu toàn giới luật của Cựu Ước
Thánh lễ ngày Chúa nhật

2177 (1167)  Việc giữ ngày Chúa nhật và cử hành Thánh thể, là trung tâm đời sống của Hội Thánh ."Theo truyền thống các tông đồ, ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm vượt qua, phải được giữ trong toàn thể Hội Thánh như ngày lễ buộc" (x. CIC, 1246,1).

2043  "Ngoài ra c̣n phải giữ các ngày lễ: Sinh Nhật Chúa Giê-su Ki-tô, lễ Hiển Linh, lễ Chúa Lên Trời, lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Ki-tô, lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ Thánh Giu-se, lễ các Thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, lễ Các Thánh" (CIC, 1246,1).

2178 (1343)  Từ thời các tông đồ, các Ki-tô hữu đă có thói quen tập họp ngày Chúa nhật (x. Cv 2,42-46; 1Cr 11,17).). Thư gởi người Do Thái nhắc lại rằng: "Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau" (Dt 10,25)

"Truyền thống c̣n giữ được một vài giảng huấn luôn hợp thời: Hăy tới nhà thờ sớm, lại gần Chúa và xưng thú tội lỗi, hăy sám hối bằng kinh nguyện ... Tham dự vào phụng vụ thánh đến hết lời nguyện hiệp lễ và đừng ra về trước khi có lời giải tán ... Như chúng tôi thường nói: ngày này được ban cho anh em để cầu nguyện và nghỉ ngơi. Đây là ngày Thiên Chúa đă tạo nên, ta hăy phấn khởi và mừng vui trong ngày ấy"(x. Auteur anonyme, serm.dom).

2179 (1567 2691 2226)  "Giáo xứ " là một cộng đồng tín hữu nhất định được thiết lập cách bền vững, trong một Giáo Hội địa phương, và việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho linh mục chính xứ, như vị mục tử riêng của giáo xứ, dưới quyền của giám mục giáo phận" (x. CIC 313,1). Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Giáo xứ hướng dẫn dân Chúa vào đời sống phụng vụ, và tập họp họ để cử hành Phụng Vụ, truyền cho họ giáo lư cứu độ của Đức Ki-tô, thực thi đức ái qua các công việc từ thiện và huynh đệ:

"Ở nhà, bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được, v́ ở nhà thờ có đông người cùng chung tấm ḷng dâng lời cầu khẩn lên Thiên Chúa. Hơn nữa, c̣n có sự hiệp ư đồng tâm, có dây liên kết đức mến và kinh nguyện của các linh mục." (T.Gio-an Kim khẩu, incomprihens, 3,6)

Luật giữ ngày Chúa Nhật

2180 (2042 1348)  Một điều răn của Hội Thánh xác định rơ luật của Chúa: "các tín hữu buộc phải dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc"(x. CIC, 1247). "Ai tham dự thánh lễ theo nghi thức công giáo vào chính ngày lễ hoặc chiều hôm trước, là chu toàn luật buộc dự lễ" (x. CIC, 1248, 1).

2181  Thánh lễ Chúa Nhật đặt nền tảng và xác định toàn bộ cuộc sống người tín hữu. Do đó, mọi tín hữu phải tham dự thánh lễ vào ngày lễ buộc, trừ khi có một lư do quan trọng (như bệnh hoạn, chăm sóc trẻ sơ sinh) hay được cha sở miễn chuẩn (x. CIC,1245). Ai cố t́nh vi phạm sẽ mắc tội trọng .

2182 (815)  Khi cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật, người tín hữu minh chứng sự gắn bó và trung thành với Đức Ki-tô và Hội Thánh, bày tỏ sự hiệp thông trong đức tin và đức mến. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho niềm hy vọng của họ vào ơn cứu chuộc. Họ nâng đỡ nhau dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

2183   "Nếu như không có thừa tác viên thánh hay v́ lư do khẩn trọng mà người tín hữu không thể tham dự thánh lễ, th́ Hội Thánh khuyên họ tham dự vào cử hành Phụng Vụ Lời Chúa trong nhà thờ giáo xứ hay một nơi thánh khác theo qui định của giám mục giáo phận, hoặc dành một thời gian thích hợp để cầu nguyện cá nhân hay cùng với cả gia đ́nh, và nếu có thể cùng với một nhóm gia đ́nh" (x. CIC 1248.2)

Ngày hồng ân - ngày nghỉ

2184 (2172)  Như Thiên Chúa "nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, sau khi hoàn tất cả công tŕnh" (x. St 2,2), đời sống con người cũng theo nhịp như thế giữa lao động và nghỉ ngơi. Khi lập ra ngày Chúa Nhật, Thiên Chúa muốn mọi người có thời giờ nghỉ ngơi và giải trí, để có thể chăm lo đời sống gia đ́nh, văn hóa, xă hội và tôn giáo (GS 67,3).

2185 (2428)  Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa, việc bác ái và tịnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đ́nh hay nghĩa vụ xă hội quan trọng. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn này dẫn đến thói quen thờ ơ với việc thờ phượng, với cuộc sống gia đ́nh hay sức khỏe của ḿnh.

"Ai yêu chuộng chân lư sẽ t́m kiếm sự nhàn rổi thánh thiện; Ai yêu mến sẽ sẵn sàng đón nhận khó nhọc chính đáng"(Âu-tinh, Thành Đô Thiên quốc 19,19).

2186 (2447)  Khi hưởng những giờ nhàn rỗi, người tín hữu nên nhớ đến anh chị em của ḿnh, những người cùng có nhu cầu và quyền lợi như ḿnh, nhưng không được nghỉ ngơi v́ nghèo khổ và túng cực. Theo truyền thống đạo đức công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lăo. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chúa Nhật bằng cách dành thời giờ để chú tâm đến gia đ́nh và thân hữu, những người mà thường nhật họ khó chú tâm tới. Ngày Chúa Nhật cũng là thời gian suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của tín hữu được phát triển.

2187 (2289)  Để thánh hóa ngày Chúa Nhật và lễ trọng, phải có một nỗ lực chung. Nếu không cần thiết, người Ki-tô hữu đừng bắt anh em làm điều ǵ khiến họ không thể giữ ngày Chúa Nhật. Nếu những tổ chức (thể thao hay gặp gỡ) và nhu cầu xă hội (các dịch vụ công cộng) đ̣i buộc một số người phải lao động ngày Chúa Nhật, th́ họ cũng phải t́m đủ thời gian để nghỉ ngơi. Với tinh thần điều độ và yêu thương, người tín hữu phải tránh những bốc đồng và bạo lực thường gặp thấy nơi các cuộc giải trí tập thể. Dù có những nhu cầu cấp bách về kinh tế, nhà cầm quyền phải lo cho công dân có đủ thời gian nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Chủ nhân cũng có trách nhiệm như vậy đối với công nhân của ḿnh.

2188 (2105)   Trong tinh thần tôn trọng sự tự do tôn giáo và thiện ích chung, người Ki-tô hữu phải đấu tranh để các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ của Hội Thánh được luật pháp công nhận. Họ phải nêu gương công khai về cầu nguyện, thờ phượng và sống vui tươi, bảo vệ truyền thống của ḿnh như một đóng góp quí báu cho đời sống tinh thần của cộng đồng nhân loại. Cho dù luật lệ hiện hành của một nước hay những lư do khác buộc phải lao động ngày Chúa Nhật, ngày này vẫn được sống như là ngày giải thoát và cho chúng ta tham dự vào "cộng đoàn mừng lễ", "vào đại hội giữa các con đầu ḷng của Thiên Chúa, là những kẻ đă được ghi tên trên trời" (Dt 12,22-23).

TÓM LƯỢC

2189  "Ngươi hăy giữ ngày sa-bát và thánh hóa nó" (Đnl 5,12). "Ngày thứ bảy là ngày sa-bát, ngày nghỉ ngơi, được thánh hiến cho Chúa" (Xh 31,15).

2190  Ngày Chúa Nhật thay thế ngày sa-bát vốn là ngày tưởng nhớ việc hoàn tất công tŕnh sáng tạo thứ nhất. Ngày Chúa Nhật tưởng nhớ công tŕnh sáng tạo mới được khai mở với biến cố Đức Ki-tô phục sinh.

2191  Hội Thánh mừng kính Đức Ki-tô Phục Sinh vào ngày thứ tám thường được gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật.

2192  "Theo truyền thống các tông đồ, ngày Chúa Nhật phải được giữ trong toàn thể Hội Thánh như ngày lễ buộc" (x. CIC, 1246,1)."Người tín hữu buộc phải dự thánh lễ vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác" (x. CIC, 1247).

2193  Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, người tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui và tịnh dưỡng cần thiết cho tinh thần cũng như thể xác (x. CIC,1247).

2194  Ngày Chúa Nhật được thiết lập cho "mỗi người có đủ thời gian nghỉ ngơi và nhàn rỗi để sống gia đ́nh, văn hóa, xă hội và tôn giáo" (x. GS 67,3).

2195  Nếu không cần thiết, người Ki-tô hữu đừng bắt anh em làm điều ǵ khiến họ không thể giữ ngày Chúa Nhật.