Mục 6
Lương tâm

1776 (1954)  "Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho ḿnh, nhưng vẫn phải tuân theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người... Quả thật, con người có một lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá của con người... lương tâm là tâm điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người; nơi đây con người hiện diện một ḿnh với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ" (GS 16).

I. PHÁN QUYẾT CỦA LƯƠNG TÂM

1777 (1766,2071)  Lương tâm hiện diện trong ḷng người và ra lệnh (x. Rm 2, 14-16) đúng lúc cho con người làm lành lánh dữ. Lương tâm phán đoán các lựa chọn cụ thể bằng cách tán thành lựa chọn tốt, tố giác lựa chọn xấu (x. Rm 1, 32). Lương tâm chứng nhận thế giá của chân lư bằng cách quy chiếu về Thiên Chúa là sự thiện tối thượng, Đấng thu hút và ban mệnh lệnh cho con người. Khi nghe theo tiếng lương tâm, người khôn ngoan có thể cảm nhận được Thiên Chúa đang nói với ḿnh.

1778 (1749)  Lương tâm là một phán quyết của lư trí; nhờ đó, con người nhận biết một hành vi cụ thể ḿnh định làm, đang làm hay đă làm, là tốt hay xấu. Trong lời nói và hành động, con người phải trung thành tuân theo điều ḿnh biết là chính đáng và ngay lành. Nhờ phán quyết của lương tâm, con người ư thức và nhận ra những quy định của luật Thiên Chúa.

"Lương tâm là một lề luật của tinh thần con người, nhưng vượt trên con người. Lương tâm ra lệnh, nêu lên trách nhiệm và bổn phận, điều chúng ta phải sợ và điều có thể hy vọng....Lương tâm là sứ giả của Đấng nói với chúng ta sau một bức màn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta, trong thế giới tự nhiên cũng như trong thế giới ân sủng. Lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong các đại diện của Đức Ki-tô" (Newman, thư gởi quận công Norfolk)

1779 (1886)  Mỗi người phải quay về với nội tâm, để có thể nghe được và tuân theo tiếng lương tâm. Ngày nay, việc)quay về với nội tâm càng cần thiết hơn bao giờ hết, v́ nếp sống hiện đại thường làm chúng ta trốn tránh suy nghĩ, kiểm điểm hay phản tỉnh:

"Anh em hăy quay về tự vấn lương tâm....Hăy quay về với nội tâm. Trong mọi sự anh em làm, hăy nh́n lên Thiên Chúa, Người chứng giám cho anh em". (T. Âu-tinh, thư Gio-an 8,9)

1780  Phẩm giá của nhân vị bao hàm và)đ̣i buộc con người phải có lương tâm ngay thẳng. Lương tâm gồm ba điều:

·         Nhận biết các nguyên tắc luân lư;

·         Áp dụng vào việc cân nhắc thực tiễn các lư do và lợi ích trong những hoàn cảnh cụ thể;

·         (1806) Cuối cùng phán quyết về các hành vi cụ thể sắp làm hay đă làm.Nhờ phán quyết khôn ngoan của lương tâm, con người nh́n nhận, trong thực tiễn và cụ thể, chân lư điều thiện đă được lư trí nêu lên. Người khôn ngoan là người chọn theo phán quyết này.

1781 (1731)  Với lương tâm, chúng ta nhận trách nhiệm về những hành vi đă thực hiện. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay chính của lương tâm làm chứng cho chân lư phổ quát của điều thiện và tố cáo việc lựa chọn sai trái. Lời kết án của lương tâm có thể dẫn con người đến hy vọng vào ḷng thương xót của Thiên Chúa. Khi xác định lỗi lầm đă phạm, lương tâm nhắc nhở ta phải cầu xin ơn tha thứ, thực hành điều thiện và luôn trau dồi nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa trợ giúp:

"Chúng ta sẽ được an ḷng trước mặt Thiên Chúa. V́ nếu ḷng chúng ta có cáo tội chúng ta, th́ Thiên Chúa c̣n cao cả hơn ḷng chúng ta, và Người biết hết mọi sự"(1Ga 3,19-20)

1782( 2106) Con người có quyền hành động theo lương tâm và trong tự do, để tự ḿnh có những quyết định luân lư. "Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, nhất là trong lănh vực tôn giáo "(DH 3)

II - RÈN LUYỆN LƯƠNG TÂM

1783 (2039)  Lương tâm phải được rèn luyện và phán đoán luân lư phải được soi sáng. Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Lương tâm này sẽ đưa ra những phán quyết theo lư trí, phù hợp với điều kiện đích thực như Đấng Sáng tạo đầy khôn ngoan muốn. Việc giáo dục lương tâm rất cần thiết cho những người chịu các ảnh hưởng tiêu cực và bị tội lỗi cám dỗ làm theo ư riêng và bỏ những giáo huấn chính thức.

1784 (1742)  Giáo dục lương tâm là nhiệm vụ phải theo đuổi suốt đời. Ngay từ thời thơ ấu, trẻ con phải được hướng dẫn để nhận biết và thực hành luật nội tâm đă được lương tâm công nhận. Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con người khỏi sợ hăi, ích kỷ và kiêu căng, những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự măn, những thứ phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con người. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo b́nh an trong tâm hồn.

1785 (890)  Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường để rèn luyện lương tâm. Chúng ta phải lănh hội Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện và đem ra thực hiện; phải kiểm điểm lương tâm dưới ánh sáng Thập Giá Đức Ki-tô; nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, có các chứng từ và lời khuyên nhủ của anh em giúp đỡ, được giáo huấn chính thức của Hội Thánh hướng dẫn (DH 14).

III. CHỌN LỰA THEO LƯƠNG TÂM

1786  Khi phải đứng trước một chọn lựa, lương tâm có thể phán đoán đúng, hợp theo lư trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại, phán đoán sai.

1787 (1955)  Đôi khi gặp những hoàn cảnh không phán đoán chắc chắn được nên khó quyết định, con người phải luôn luôn t́m kiếm điều công chính và thiện hảo, cũng như nhận định đâu là thánh ư trong lề luật Thiên Chúa.

1788 (1806)  Muốn vậy, chúng ta phải cố gắng giải thích đúng đắn kinh nghiệm của ḿnh và các dấu chỉ thời đại, nhờ vào đức khôn ngoan, lời khuyên bảo của những người hiểu biết cũng như sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và ân sủng của Người.

1789 Một vài quy tắc có thể áp dụng trong mọi trường hợp:

·         (1756) Không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt.

·         (1970) Khuôn vàng thước ngọc: "Tất cả những ǵ anh em muốn người ta làm cho ḿnh th́ chính anh em cũng hăy làm cho người ta" (Mt 7,12; x. Lc 6,31;Tb 4,15).

·         (1827 1971) Đức ái Ki-tô giáo luôn luôn đ̣i chúng ta tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. "Phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm của họ... là phạm đến Đức Ki-tô" (1Cr 8,12). "Tốt nhất là tránh những ǵ gây cớ cho anh em ḿnh vấp ngă" (Rm 14,21).

IV. PHÁN ĐOÁN SAI LẦM

1790  Con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm ḿnh. Nếu chủ ư hành động nghịch với phán đoán ấy, con người tự kết án chính ḿnh. Nhưng có thể lương tâm thiếu hiểu biết nên phán đoán sai lầm về các hành vi sẽ làm hoặc đă làm.

1791 (1704)  Thông thường, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hiểu biết ấy. Điều này xảy đến khi: "Con người không mấy lo lắng t́m kiếm chân lư và điều thiện, cũng như khi v́ thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng" (x. GS 16). Trong các trường hợp đó, con người phải chịu trách nhiệm về điều xấu đă làm.

1792 (133)  Những lệch lạc trong phán đoán luân lư có thể xuất phát từ thiếu hiểu biết về Đức Ki-tô và Tin Mừng; gương xấu của người khác; nô lệ các đam mê; nghĩ sai lạc về tự do lương tâm; khước từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh; thiếu hoán cải và bác ái.

1793 (1860)  Nếu không thể khắc phục được t́nh trạng thiếu hiểu biết, hoặc nếu phán đoán sai lạc không do trách nhiệm của chủ thể luân lư, th́ người đó không chịu trách nhiệm về điều xấu đă làm. Tuy nhiên, điều xấu ấy vẫn là điều xấu, một khiếm khuyết, một rối loạn; do đó, phải ra sức uốn nắn lương tâm cho khỏi sai lầm.

1794  Lương tâm tốt lành và trong sáng của người tín hữu c̣n được đức tin chân chính soi sáng, v́ đức ái xuất phát đồng thời từ "một tâm hồn trong sạch, một lương tâm ngay thẳng và một đức tin chân chính" (1Tm 1,5) (x. 1Tm 3,9; 1Tm 1,3; 1P 3,23; Cv 24,16).

"Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế th́ những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lư" (x. GS 16).

TÓM LƯỢC

1795  "Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người; nơi đây con người hiện diện một ḿnh với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ" (GS 16).

1796  Lương tâm là một phán quyết của lư trí; nhờ đó, con người nhận biết một hành vi cụ thể là tốt hay xấu.

1797  Nếu con người làm điều xấu, lời kết án của lương tâm có thể dẫn họ đến hoán cải và hy vọng.

1798  Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Lương tâm ấy sẽ đưa ra những phán quyết theo lư trí, phù hợp với điều thiện đích thực như Đấng Sáng Tạo đầy khôn ngoan muốn. Mỗi người đều phải t́m phương thế để rèn luyện lương tâm ḿnh.

1799  Khi chọn lựa, lương tâm có thể phán đoán đúng hợp theo lư trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại có thể phán đoán sai lầm.

1800  Con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm ḿnh.

1801  Lương tâm có thể c̣n thiếu hiểu biết hay phán đoán sai lầm. Sự thiếu hiểu biết và sai lầm đó không phải lúc nào cũng vô tội.

1802  Lời Thiên Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con người. Chúng ta phải lănh hội Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện, và đem ra thực hành. Đó là phương thế để rèn luyện lương tâm.