MƯỜI ĐIỀU RĂN

Xh 20,2-17


2. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. 
3. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
4. Ngươi không được tạc tượng, vẽ h́nh bất cứ vật ǵ ở trên trời cao cũng như dưới đất, hoặc ở trong nước, để mà thờ.
5. Ngươi không đuợc phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ : v́ Ta, Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời v́ tội lỗi của cha ông
6. C̣n đối với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, th́ Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
7. Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi mà làm điều bất xứng, v́ Đức Chúa không dung tha kẻ kêu tên Người mà làm điều bất xứng. 
8. Ngươi hăy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh.
9. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.
10. C̣n ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việcnào,cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia xúc và ngoại kiều ở trong  thành của ngươi.  
11. V́ trong sáu ngày, Đức Chúa đă dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Người đă nghĩ ngày thứ bảy. Bởi vậyĐức Chúa đă chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh.  
12. Ngươi hăy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất   Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.  


13. Ngươi không được giết người. 14. Ngươi không được ngoại t́nh. 15. Ngươi không được trộm cắp. 16. Ngươi không được làm chứng gian hại người  

17. Ngươi không được ham muốn nhà người ta.  
- ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con ḅ con lừa hay bất cứ vật ǵ của người ta

Đệ nhị luật 5, 6-21


6. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đă đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi cảnh nô lệ.
7. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.

 

 

 

 

 

 

 

11. Ngươi không được dùng tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi mà làm điều bất xứng, v́ Đức Chúa không dung tha  kẻ dùng tên Người mà làm điều bất xứng.

12. Ngươi hăy giữ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi, đă truyền cho ngươi

 

 

 

 

 

 

16. Ngươi hăy thờ cha kính mẹ, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đă truyền cho ngươi, để được sống lâu và để được hạnh phúc trên đất mà  Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi

17. Ngươi không được giết người 18. Ngươi không được ngoại t́nh. 19. Ngươi không được trộm cắp
20. Ngươi không được làm chứng dối hại người

21. Ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi không được ước ao nhà của người ta, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con ḅ con lừa hay bất cứ vật ǵ của người ta

 

Mười Điều Răn


Thứ nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba : Giữ ngày Chúa nhật

 

 

 

 

 

 

 


Thứ bốn : Thảo kính cha mẹ 

Thứ năm : Chớ giết người
Thứ sáu : Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy : Chớ lấy của người
Thứ tám : Chớ làm chứng dối

Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười : Chớ tham của người