Thư gởi ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn B́nh

 

Kính gởi

Đức Cha PHAOLÔ NGUYỄN VĂN B̀NH

Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kính thưa Đức Cha,

Ban Giáo Lư chúng con hôm nay xin gởi đến Đức Cha bản dịch của Sách Giáo Lư Hội Thánh Công Giáo.

Vâng lệnh Đức Cha, chúng con đă bắt tay vào việc ngay từ cuối năm 1992.

Trước hết, chúng con nhờ 4 nhà ḍng ở Thành Phố Hồ Chí Minh (Ḍng Đức Bà [CMD], Hội ḍng Phan-Sinh Thừa Sai Đức Mẹ[FMM], Ḍng Thánh Phao-lô thành Chartres (SPC) và Ḍng Chúa Quan Pḥng [CQP]) dịch 4 phần Sách Giáo Lư. Kế đến, chúng con chia nhau từng đoạn, mỗi người đọc một bản dịch, đề nghị sửa đổi, để chuẩn bị cho những ngày làm việc chung. Cuối cùng, chúng con gặp nhau và duyệt lại từng câu, từng chữ.

Khi duyệt lại bản dịch, chúng con dựa trên 3 nguyên tắc:

1. Dựa trên bản tiếng Pháp, Anh, Ư và Đức, chúng con sửa lại những ǵ chưa đúng với nội dung.

2. Khi nắm vững ư của từng đoạn, chúng con xét đến cách hành văn tiếng Việt, cố gắng để bản văn dễ đọc, càng dễ hiểu càng tốt.

3. Chúng con cũng thống nhất các thuật ngữ dùng trong toàn bộ bản dịch .

Về các trích dẫn

1- Thánh Kinh : Chúng con theo bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

2- Phụng vụ : Chúng con theo bản dịch của Ủy ban Phụng Vụ cũ và Ủy ban Phụng Tự hiện nay.

3- Công đồng: Chúng con theo bản dịch của Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pi-ô X Đà lạt.

Tuy nhiên, khi trích dẫn, đôi lúc chúng con thay đổi một chút cách hành văn để phù hợp với mạch văn.

Mặc dầu đă hết sức cố gắng, chúng con biết rằng bản dịch của chúng con vẫn c̣n nhiều thiếu sót. Chúng con mong nhận được ư kiến đóng góp của Đức Cha cũng như của quư Đức Cha, quư Cha và cộng đồng Dân Chúa để bản dịch được hoàn chỉnh hơn.

Kính xin Đức Cha chúc lành cho chúng con.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-7-1993

Thay mặt ban Giáo Lư

Lm. Augustino Nguyễn văn Trinh